Bönekvällar

Varje torsdag kl. 18.00 träffas vi och ber tillsammans i vår lokal på Blidvädersgatan 33 i Biskopsgården. Varmt välkommen, hoppas vi ses!


Gudstjänster

Just nu har vi inga gudstjänster i Biskopsgården, men du är varmt välkommen på gudstjänst i Pingstkyrkan Västra Frölunda på söndagar kl. 11.00 och på böne​samlingarna varje torsdag på Blidvädersgatan (se info ovan).

Det går även att se inspelningar från gudstjänsterna i Pingstkyrkan Västra Frölunda på YouTube, men med en veckas förskjutning. Klicka här för att komma till YouTube.


Sedan 2019 ingår Pingstkyrkan Livskraft i Pingstkyrkan Västra Frölunda.


Om oss

Vi är en mångkulturell kristen gemenskap
i Biskopsgården, Göteborg.
Vi har Bibeln – Guds Ord – som grund.
Vi önskar människor att finna hopp
i en levande tro på Jesus Kristus.
Vi vill genom samtal och förbön vara
ett stöd för människor i olika livssituationer.
Vi vill vara en gemenskap där alla är
välkomna och känner sig hemma.
Vi vill vara med och bidra till
det bästa för Biskopsgården.

About us

We are a multicultural Christian community
in Biskopsgården, Gothenburg.
We have the Bible – the Word
of God – as our foundation.
We wish that people will find hope
in a living faith in Jesus Christ.
We want to be a help for people in different
life situations through dialogue and intercession.
We want to be a community where
all are welcome and feel at home.
We want to be involved and contribute
our best for Biskopsgården.