Vi firar våra gudstjänster på LÖRDAGAR kl. 16:00 i Biskopsgårdens kyrka på Vårväderstorget. Se kalendern för aktuella datum.

Varje torsdag kväll kl 18.00 är det bönesamling i vår lokal på Blidvädersgatan 33.

Sedan 2019 ingår Pingstkyrkan Livskraft i Pingstkyrkan Västra Frölunda.

Om oss

Vi är en mångkulturell kristen gemenskap
i Biskopsgården, Göteborg.
Vi har Bibeln – Guds Ord – som grund.
Vi önskar människor att finna hopp
i en levande tro på Jesus Kristus.
Vi vill genom samtal och förbön vara
ett stöd för människor i olika livssituationer.
Vi vill vara en gemenskap där alla är
välkomna och känner sig hemma.
Vi vill vara med och bidra till
det bästa för Biskopsgården.

About us

We are a multicultural Christian community
in Biskopsgården, Gothenburg.
We have the Bible – the Word
of God – as our foundation.
We wish that people will find hope
in a living faith in Jesus Christ.
We want to be a help for people in different
life situations through dialogue and intercession.
We want to be a community where
all are welcome and feel at home.
We want to be involved and contribute
our best for Biskopsgården.