Våra gudstjänster på lördagar är tyvärr inställda för en tid framöver. Istället är du varmt välkommen att följa Pingstkyrkan Västra Frölundas webbsända gudstjänster på YouTube på söndagar kl. 11.00.

På grund av rådande omständigheter kring smittspridningen i samhället kommer även bönesamlingarna på torsdagar att vara inställda några veckor framöver. 


Vi firar våra gudstjänster på LÖRDAGAR kl. 16:00 i Biskopsgårdens kyrka på Vårväderstorget. Se kalendern för aktuella datum.

Varje torsdag kväll kl 18.00 är det bönesamling i vår lokal på Blidvädersgatan 33.

Sedan 2019 ingår Pingstkyrkan Livskraft i Pingstkyrkan Västra Frölunda.

Om oss

Vi är en mångkulturell kristen gemenskap
i Biskopsgården, Göteborg.
Vi har Bibeln – Guds Ord – som grund.
Vi önskar människor att finna hopp
i en levande tro på Jesus Kristus.
Vi vill genom samtal och förbön vara
ett stöd för människor i olika livssituationer.
Vi vill vara en gemenskap där alla är
välkomna och känner sig hemma.
Vi vill vara med och bidra till
det bästa för Biskopsgården.

About us

We are a multicultural Christian community
in Biskopsgården, Gothenburg.
We have the Bible – the Word
of God – as our foundation.
We wish that people will find hope
in a living faith in Jesus Christ.
We want to be a help for people in different
life situations through dialogue and intercession.
We want to be a community where
all are welcome and feel at home.
We want to be involved and contribute
our best for Biskopsgården.